תבנית.

. נגנים: בכל נגן  עד 20 תוכניות השמיעה ברצף, לחצן ימני מעביר לתוכנית הבאה. רשימות השידור בעמודי השנים בעמוד הראשי. נגן אחד:

. חדש- רדיו זמן השלום- ג'אז במזרח התיכון- OPENINGmoove- PT-11-12: לנגן השלם- פה.   . . רדיו זמן השלום-נגנים לפי נושאים. נגני

כללי

GREEK.

  נגנים: בכל נגן  עד 10-12 תוכניות השמיעה ברצף, לחצן ימני מעביר לתוכנית הבאה. רשימות השידור בעמודי השנים בעמוד הראשי. נגן שני: