BOYS WILL BE BOYS…

גם בעולם החד מיני ניתן לראות שיש הבדל בין אשה לזכר, בעולם הלסבי אין זנות.

אז גם להומואים אפשר ללעוג ולאמר-

BOYS WILL BE BOYS…

היצרים של ההומו הם יצרים זכרים..

ולזונה הולכים בשביל החור.. וברור לכל שלא משנה לזכר המצוי לאיזה חור לדחוף העיקר לדחוף..

.