שבועה בספר התורה.

תראה אנחנו בצבא נשבענו בספר התורה נאמנות.

גם השרים נשבעו בספר התורה, נאמנות לעם ישראל.

אם אתה לא נאמן לתורה, אל תשבע בספר התורה.

אך אם כשר הושבעת לשבת בבית המחוקקים של ישראל, אתה מחוייב לחוקי התורה שנשבעת בשמה.

משמע אם ההומו כמחוקק נשבע בספר תורת ישראל עליו לקבל את חוק התורה … כשר לבטחון פנים הוא צריך להכריז על עצמו כפושע ולהוציא את עצמו להורג כדי לקיים את שבועתו בספר התורה..

תראה,

אם עם ישראל יגיד שלא מקבל את דברי וירצה להביאני בפלילים או באשמה כל שהיא, אז שעם ישראל ישלם לי בעבור כ- שנתיים וחצי ששרתתי אותו בצבא.

ואחר כך נדבר..

.