קביעת שכר מינימום.

קביעת שכר מינימום.

אני טוענת ששכר מינימום צריך להיות צמוד למחירי הדיור לפי נוסחה של שכר מינימום = לשכר דירה ממוצע כפול שלוש. שאם שכר דירה ממוצע הוא 3000 אז שכר עבודה מינימום צריך להיות 9000.

את ההגיון כולם יכולים להבין.

אם המשק בשבדיא יכולים גם המשק בישראל יכול.

להזכירך המדינה המושלת בציון מתגאה שהיא מהמדינות הכלכליות החזקות בעולם.

החוזקה הזאת לא מגיעה לעם. מהבטחון הזה העם לא נהנה…

.