צו העת- לא להשבע לצבא.

צו העת למתגייסים לצבא.

ברור לכל שלנוכח החוק גם אלה שאינם רוצים להתגייס לצבא אנוסים לעשות זאת.

אתם צריכים להבין שהשבועה לצבא ולמפקדים נותנת למפקדים אישורי מושלים עליכם במובן של היכולת לקבוע את גורלכם ואף למכור אותכם כנושאי חטאת לחוטאים. הם יכולים למכור אתכם ואת בכורותכם ואת ברכתכם לאויבכם- עשו.

אם אתה אנוס להתגייס לצבא זה לא אומר שאתה חייב להשבע את השבועות שהם דורשים ממך.

עם כתב שחרור מדויק הם יכולים לעשות החלפות בינכם לבין זרע עשו שישים את זרע יעקב כעבד לזרע עשו לאחר השחרור. להזכירכם מענק השחרור שלכם מותנה בחצי שנה עבודה אצל הטייקון.

חילים חדשים לא להשבע.

חילים שעוד לא השתחררו- לעשות התרת נדרים.

משפחות לחולי נפש – להתנות אשפוז יקירכם שאין זכויות לכל פעולות נפש על יקירכם. להזכירכם יש אישורי לבתי חולים לענייני נפש לפעול על נפש ילדכם ומשכך- לשטון נפשות בישראל.

להתנות את הדבר שאין להם כל משילות על נפשות יקירכם.

אני מציעה לא לאשפז במוסדות אלה בעת הזאת.

הילדים שלכם נספרו , שנו את שמותיהם ללא דיווח למשרד הפנים. ומשכך לא יהיה כח למושלים לטחון את פני ילדכם (הספורות השלמות של ילדכם לא יהיו בשליטת המושלים. יהיו ספורות שלא יהיה להם אישור לטחון ומשכך לא יהיה להם יכולת להפיל אשמות ולעשות מילדכם נושאי חטאת או סלילת גורלות ילדכם) ומשכך הדבר ימנע פעולות נפש על ילדכם ויעזור לאלה שכבר נעשו פעולות מסוג זה על נפשם.

ההצעה היא לעם היהודי והגר התושב עמנו שיש להם תעודה כחולה ושבוחרים למושב הכנסת בירושלים. הבחירה בנציגים למושב זה היא קבלה של החלטות דעת הרוב של מושב זה ולא משנה במי בחרתם.

אם את או אתה לא בוחרים למושב המושל בציון – אין לו משילות עליכם. משפט המלך לא מקויים עליכם.

צו שמונה- מילואים. שבועת טירונות.

.