פרשת נח- למידה בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארצו.

.