פרשת בראשית- תולדות. למידה בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארצו.

מתושאל-לָֽמֶךְ- לֶ֖מֶךְ: מתושלח-לָֽמֶךְ- לֶ֔מֶךְ.

.