פסיכומטרי ככלי לסלקציא.

נקודה למחשבה.

דיברתי עם רופא ערבי בוולפסון והוא אמר לי שהוא למד במזרח ארופה רפואה והתקבל ללימודים ללא פסיכומטרי. במקום בו הוא למד אין את מחסום המבחן הפסיכומטרי.

לאחר לימודיו הוא התקבל לעבודה כרופא בבית החולים.

אם אתה מקבל רופא שהצליח לקבל תעודת רופא בישראל מבלי שהוא עשה פסיכומטרי, אין צורך במבחנים אלה שמשמשים ככלי לסלקציא.

ברור שדת אשכנז לא רואה את הגר במעמדו כתחרות להם, לכן אין להם בעיה לאפשר לו להתעסק בתחום. הוא לא מערער על העליונות שמבקשת דת אשכנז להשיג לעצמה בקרב ישראל.