עובד כמטבע עובר לסוחר.

נקודה למחשבה:

שרי אריסון קמה יום אחד בבוקר והורידה 7.5 אחוז משכר עובדי הקבלן שעבדן בבנק פועלים.

מה זאת אומרת.

שרי אריסון או נציג מטעמה התקשר לקבלן כח האדם כמו ניר גלבוע והודיעה לו שהיא מורידה 7.5 אחוז מהכסף שהיא נותנת לו בעבור כל ראש שהוא מספק לה.

לאחר הודעה זאת סוחר הראשים הוריד לכל ראש 7.5 אחוז.

ברור שהקבלן לא הוריד מרווחיו בעבור כל ראש שהוא מספק סוחר העבדים לשרי אריסון בבנק פועלים.

אגב בחברות שמעסיקות עובדי קבלן מתייחסים לקבלנים כמו כל הספקים שמספקים להם סחורות.

.