מכתב לאלהים.

יהוה,

הרייני להודיעך כי אני אוהבת אותך.

.