מכתב לאלהים.

יהוה,

הרייני להודיעך כי אני אוהבת אותך.

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.