המקום הנכון בזמן הנכון.

.

מוסיקת הקדם של חברה כמו אגד וחברות סלולאר המשודרת בעת המתנה ב- PHONE למענה של נציג שרות, יוצרת פעולה הפוכה, היא יוצרת אנטיגוניזם לשיר המשדר את שם החברה. ומשכך הקדם חסר תועלת, וכמושר במקום הלא נכון שלרוב אינו  מעיד טובות על החברה, ויוצר אימפקט אנטיגוניזם גדול יותר אם היה משודר בהקשר אחר.

מבחינה שיווקית לא נכון לשים פרסומת במקום שלרוב אנשים לא מרוצים בו.

.