בית מחוקקים עברי.

.

נקודה למחשבה.

ברור לכל שבית מחוקקים לא יכול לנהל משפט עברי אם מחוקקיו אישים השוכבים את זכר משכבי אשה.

על פי המשפט העברי- תורה – הדין של האיש השוכב את זכר משכבי אשה הוא דין מוות.

אדם שתורת ישראל קבעה שיש להורגו ושהוא תועבה אינו יכול לשבת בבית המחוקקים- כנסת ישראל.

פושע לא יכול להיות מחוקק..

גם את זה לא יטענו בעתון של שוקן.

"הכנסת היא הרשות המחוקקת ובית הנבחרים של מדינת ישראל. מקום מושבה הוא משכן הכנסת שבקריית הממשלה בירושלים. " WIKIPEDIA.

אני טוענת שבית המחוקקים שקבע את מושבו בירושלים, צריך לצאת מירושלים, אין לו זכות גם לדרוש את ירושלים. על פי דבר תורה.

בשורה התחתונה חזרנו לכאן באישור העמים, אתה לא יכול שלא לקבל את סירוב העמים לאשר את שליטתך בגבולות שקבעת לאחר מלחמת ששת הימים.

.