widget חודש תשיעי.

לוח מועדים ומועד היום הזה, בחודש הזה, הוא  החודש התשיעי, בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארצו.

I’M POOR I’M UGLY BUT I’M FREE- WOOFI GOLDBERG בסרט הצבע ארגמן.

את השנה הזאת אני מציינת כשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל ולרוב אני נוהגת לכתוב באתר את השנה כשנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ולא כנהוג בשיטות אחרות. והחודש הראשון הוא חודש האביב ככתוב בתורתנו הקדושה.

חצות הלילה. חודש. שבת. מחשבה. מועדפת. תורה מועדים. עת. תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י תְה֑וֹם. שמות פרק שנים ועשרים. ספירת העומר. ספירת הבריאה. חודש האביב. צום החודש הרביעי בשנת השבעים.וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃- מעודכן בחודש השביעי בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארצו.

האתר ערוך ומוכן לשרת אותך רבי ויוצרי. הֲרִמֹתִי יָדִי אֶליְהוָה אֵל עֶלְיוֹן,קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ.  אקום.  העגבניא והמלפפון. mail@peacetimeradio.com בעל הכנף.
שאתה רואה סרט אילם ללא מילים אתה מפרשן אותו בהתאם לשפת הגוף.. וגם באמצעות שפת גוף שהושם לה מילים, שבזמן חירשות עושות את ההבדל בין נראותו כאילם לבין נראותו עם דיבור.

אם יראו לך רוצח רדוף מבלי לדעת שהוא רוצח ויראו לך אדם שרודף אותו רוצח מבלי לדעת שהרודף רוצח. זה בדיוק כמו שאתה רואה סרט אילם. יש התכנות גבוהה שמבלי לדעת את זהות הרדופים והרודפים אתה תחוש את אותם רגשות חמלה גם כלפי הרוצח הרדוף וגם כלפי האדם שרודף אותו רוצח. מבלי מילים יהיו לך רגשות חמלה כלפי אדם שרודף אותו אדם שרוצה להורגו.

מבחינתי גם הסרט המתאר את מותו של בן לאדן יש לו התכנות ל”היפכא מסתברא”.. ובן לאדן יושב בבורה בורה עם שבעים בתולות מטהיטי…

רדיו זמן השלום– כל התוכניתלפי נושאים עם נגנים להאזנה קלהרדיו זמן השלום לחגים ומועדים. שבט יהודה. תפילת שחרית. חדש– נשים. אביב העמיםכללינגן אפריקה. נגן ASIA –מזרח תיכון. נגן ארופה. נגן spacial..אביב הגאז.  prog AND phsycadelic AND rock AND freind’s  שיר השבוע שירבוטים באתר עתהשלום. שירים.  time peace video. חרב היונה. .CLUBING

נגנים להאזנה נוחה ורציפה לפי שנים במנין קוממיות העם היהודי בארץ ישראל בכל נגן ניתן להגיע לעמודי התוכניות לפי שנים עם שמות הנוגנים והשרים:

עד שנת שישים ושבע.

שנת שישים ושמונה.

שנת שישים ותשע.

שנת שבעים.

עמודי נושאים:

רדיו זמן השלום– אביב העמים– עמוד הנושא. 

רדיו זמן השלום– אביב הגאז– עמוד הנושא. 

שירים.

תרבות ואומנות.

מהגות ליבי.
מעשה חושב.
יום חדש מתחיל. יש לי יום יום ים הללו-יה.

קצרצרים.

מכתבים לעתונות- רשימה ראשונה. מכתבים לעתונות- רשימה שנית. מכתבים לעתונות מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.

לידיעת הקוראים והמאזינים,

לשפה העברית הוכנסו הרבה מילים משפות שאינן עברית שהוסיפו להם את ה– יה בסוף המילהכשאני אומרת מילים כאלה אני אומרת עם יא בסוף המילה.

mail@peacetimeradio.com
Copyright © 2021 . All rights reserved.