seventies.

אני לא הייתי בת ככל הבנות ב- seventies. בגיל 10 בערך אני אהבתי את ג'ים מוריסון, american preyer היה האהבה שלי, לא הבנתי את המילים, וזה תקליט שחשוב מאוד לדעת את המילים. ואני עשיתי לי שרשרת כמו של ג'ים מוריסון, אני זוכרת את ההתלבטות שלי בעניין אורך השרשרת. בתקליט אצל ג'ימי השרשרת ארוכה והוא ללא חולצה, ואני בת אתם יודעים..לא יכולתי ללכת כמו ג'ים מוריסון אז עשיתי אותה קצרה (גם כדי שיראו) אני זוכרת את ההתלבטות שלי בעניין החרוזים, צבע החרוזים. התקליט היה שחור לבן. הכי נראה היה לי חרוזים אדום לבן. זה היה הזמן שאפי מלך הכיתה נתן לי את הכינוי – זולו. הוא היה מלך הכיתה אז השם נקלט כמו שאומרים.. וזה  שם כינוי שהלך איתי הרבה הרבה שנים.

11062010(003)

ג'ים..

Write a Comment

Copyright © 2022 . All rights reserved.