RAN MANO- חשיפת תאומים- הטעות של מנגלה בחקירותיו.

.

שבירת קסם:

MA-NO.

יש שיודעים שהחדר של רן היה חדר מספר 33. הכל היה נראה בסדר אם לפני החדר של היה חדר מספר 32 או 31.. לפני החדר של רן היה מספר 20.

הול זה חור באנגלית.

מפה אפשר לפענח את הצופן של רן :

אֵלֶּה בְנֵֽי דִישָׁן עוּץ וַֽאֲרָֽן: אֵלֶּה אַלּוּפֵי הַֽחֹרִי אַלּוּף לוֹטָן אַלּוּף שׁוֹבָל אַלּוּף צִבְעוֹן אַלּוּף עֲנָֽה:  אַלּוּף דִּשֹׁן אַלּוּף אֵצֶר אַלּוּף דִּישָׁן אֵלֶּה אַלּוּפֵי הַֽחֹרִי לְאַלֻּֽפֵיהֶם בְּאֶרֶץ שֵׂעִֽיר: וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָֽלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדוֹם לִפְנֵי מְלָךְ מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵֽל: בראשית.

הכרתי שני רן מנו. רן מנו מהגרעין של אבישי ומגנזי ורן מנו מהעבודה nick blue eyes סמנכ"ל נירלט..

לרן מנו מהגרעין של אבישי יש משפחה בדישון.

ברבות הימים הצמידו לרן מנו מהגרעין של אבישי חבר של ישראל שביקש להריץ אותו לראשות העיר בית אריה.

ברבות הימים הצמידו לרן מנו מנהל מעבדה בשם ישראל.

אני טוענת שרן מנו מזרע עשו.

the wizard of oz הוא עשו.

בעת הזאת סביר לחשוב שמנגלה זיהה פעילות תאומים לכן הוא חקר תאומים. אני טוענת שמנגלה טעה בכיוון חקירותיו.

רן מנו ורן מנו הם תאומים ספורים רוחנית. יש אח גדול ואח קטן ה- MASTER ו- VOODOO CHILED ה- VOODOO למעשה עושה פעולות שהמאסטר שלו לא יכול לעשות לטובת המאסטר שלו, לעיתים באין ברירה הוא נושא חטאת שעליו מופלת האשמה והדין על חטאי המאסטר. שם ההקרבה.

נפוליאון היה צפרטיסט יעקובין. הוא היה יהודי.. יעקובין לא מעיד על עצמו שהוא יהודי, כמו דת הציונות, זקני ציון, הם לא יהודי.. הציפורים סימון מאגוס.

הכפולים.

אני טוענת שאפריים השותף של אבא של גור מאייר הוא הכפול של פרוייק'ה.

מתוך המקום הזה שאתם יודעים שרן מנו הוא עשו תחשבו שהנאצים ראו פעילות כזאת אצל אנשים שהתחפשו ליהודים ועשקו את העם הגרמני. כולל האסתריות בסטייל בעולות בעל שמפילות את האויב של הפרנס כשהן מפתות אותו לשכב עימן.

יש גם זוגות שיש להם בעל על המשפחה שה- MASTER  שוכב עם האשה. במקרה הזה בן הזוג הוא לא בעלה של האשה. ה- MASTER שלו הוא הבעל של אשתו ושלו וכמעבידו הוא נותן לו את האשה להביא ילדים עמה, אך הוא לא בעלה ואם יבחר לעזוב את מעבידו, הוא עוזב ללא האשה והילדים, למעשה האשה והילדים הם בבעלותו של הבעל/המעביד.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.