comment te dier adiu- לשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל.

בנושא זה אני מעלה לאתר מענה שכתבתי למאמרים בעתונות. לרוב בעתון של שוקן.
הכתוביות מועלות בוידאו שיש יכולת לכל הקוראים והקוראות לכוון לזמן הקריאה הנדרש להם ולהן ולהגדיל את גודל הוידאו.

כתוביות מחודש האביב ועד חג השבועות:

כתוביות חודש שלישי:

.

Copyright © 2020 . All rights reserved.