ala is alive !

– ישמעאל..

— מיכל..

–  ת'שמע סיפור..

— שומע ומקשיב..

– אני הלכתי לים וישבתי ככה בסבבה אתה יודע.. קפה.. מוסיקה.. ובא בחור התיישב לידי.. אחרי כמה דקות רציתי להכנס לים אז ביקשתי ממנו שישמור לי על התיק.. והוא הסכים.. וככה נכנסתי לים ואחרי שחזרתי לשבת ככה בסבבה.. התחלנו לדבר.. הבחור עם מבטא רוסי כבד למרות שהוא הגיע לארת בשנות ה- 90 .. וככה ישבנו ודיברנו ודיברנו גם על מוסיקה אמרתי לו שאני אוהבת אלא פוגשבה מה אמר לי..

— מה אמר לך..

– אמר לי שאלא מתה לפני יומיים..

— ווי ווי ווי…

– כן.. אז יודע באתי הביתה וכתבתי בעניין ואמרתי כמה מילם טובות על אלא.. ומה מסתבר ישמעאל..

— מה מסתבר מיכל..

– אלא לא מתה..

— ישתבח הבורא!

– ישתבח הבורא..

מיכל כהן+ישמעאל הלוי.

דברי ההספד…

אלא פוגשבה הלכה לעולמה. אתר עת השלום מצדיע ליצירתה של אלא פוגשבה ותרומתה לעולם.

לכן נשדר ברדיו זמן השלום בשידור חוזר תוכניות שעסקו ביצירתה של אלא.

רוסית.

אני אגיד לכם מה מייחד את אלא פוגשבה, אני הייתה לי שיחה בים עם בחור נתין רוסי לשעבר שסיפר לי שאלא הלכה לעולמה…ודיברנו  על הג'סטות של הרוסים בשירה.. על הנו, של האדייבוצ'קה.. ועל השאגה הזאת ששרים הגברים הרוסים כמו השאגה של ויסוצקי כשהוא כועס בשירתו.. זאת דרך שירה רוסית גברית השאגה הזאת ..אלא פוגשבה היא אישה ששרה עם השאגה הזאת שיותר מאופיינת בשירה הגברית הרוסית ולא בזאת הנשית…

.

(-:

 

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.