פולסא די נורא- וודו צ'יילד.

5.1.2014.

ואם ישאל שואל: והיאך עשו המכשפים כמו משה באותותיו?
נאמר כי האותות אשר עשה הן עשר, הפיכת המטה והתשע האחרות, ולא הזכירה התורה, שהם עשו כמותו כי אם בשלוש; ואף השלוש, לא אמרה התורה שעשו כמוהו, להשוות בינו לבינם, אלא הזכירה את זאת, כדי להראות השוני שבין פעולתו ופעולתם.
והוא שהיא אמרה בפירוש, שמשה עשה דברים גלויים כאשר צווה ה', ואילו עשו דברים נעלמים ונסתרים, שכאשר חוקרים אחריו מתגלית התחבולה, כאומרו בשלוש: "ויעשו כן החרטומים בלטיהם", ומלה זו בלשון, בהחלט הדבר הנעלם הנסתר והמכוסה, כאמרו: "הנה היא לוטה בשמלה" […] וכיוון שבארה התורה באמרה "בלטיהם", נתברר הדבר שהוא כדי לדחות מעשיהם, לא כדי לאמתו. והנה זה כאמרך "ראובן אמר דברים נכונים ושמעון אמר טעות", או תאמר "עשה לוי מעשה טוב ועשה זבולון מעשה רע", שאינך מתכוון, אלא להבדיל בין שני הדיבורים והפעולות, לא להשוותם.
ואחר שהנחתי יסוד זה אסתפק בכך, ולא ארשום פרטים: היאך אפשר לעשות תחבולה, במקומות המים המועטים ולשנותו על ידי צבע; והיאך מניחים במקצת המימות דבר מסוים ויברחו ממנו הצפרדעים; אלא, שכל אלה פרטים שלא ייתכן כמותם בדברים הגדולים.
אבל מה שעשה משה, הרי הפך את מי הנילוס בכללותו […] מה שלא תיתכן בו תחבולה ולא ערמה […]

– הנבחר באמונות ובדעות, מאמר שלישי פרק ה; תרגום הרב קאפח.

                        

נושא לדיון:
וודו צ'יילדס, ושימושים בוודו במדינת ישראל.
מעגלי וודו.
דת הציונות.
יהודי הוא בהכרח ציוני.
כי על נהרות בבל שם ישבנו וגם בכינו בזוכריינו את ציון.
ציוני, היא לא בהכרח יהדות.
כי גם בני דודיינו הערבים בוכים בזוכרם את ציון.

"האומנם התיחסה הציונות הדתית אל התנועה הציונית כמנוף להרמת קרנה של היהדות בעולם וביחוד בארץ ישראל? או שהפכה את היהדות למנוף להרמת קרנה של הציונות עד שזו האחרונה הפכה ל "דת", כשהתורה וחוקיה משתעבדים לה, ומשרתים אותה. " מתוך הספר דת הציונות של יואל אלחנן.
http://www.yoel-ab.com/about_the_book.asp
.

כאמור: נדון במעגלי וודו היוצרים מעגלי אנשים בעלי שמות מסוימים לייצר מצב ככתוב בספר תורתיינו ולפעמים בכתבי הוגיינו כדי לייצר מצב המייצר תוצאה מבוקשת.

.

הטכניקה בה משתמשת דת הציונות משלבת שימוש בסיפורי התורה תוך השתמשות בטכניקת וודו שלמדו אימפריאליסטים לבנים באפריקה מהילידים האפריקאים.
חשוב להבין.
זה נכון. הטכניקה הזאת עובדת. היא מייצרת סוג של תוצאה, לכן רבים נופלים ומאמינים באנשים שמשתמשים בטכניקה זו ופועל יוצא מכך מייחסים להם סוג של עליונות. אבל, וכאן יש אבל גדול מאוד.
החרטומים של פרעה הפכו מטה לנחש. אבל הנחש שנוצר מהמטה של משה אכל את הנחש של החרטומים.
וכן, גם בימיינו אנו יעשה שימוש בשם משה כוודו צ'יילד.

.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.