יוסף בן מתתיהו.

יוסף בן מתתיהו היה מנהיג המתאבדים במצדה והוא אמר:

ולפני מותנו נשחית באש את הרכוש ואת המבצר. ויודע אני נכונה, כי יתעצבו הרומאים אל לבם, אם לא יתפשונו חיים, ויבושו מתקוותם למצוא שלל. רק את הצידה נשאיר להם, למען תהיה לעדה אחרי מותנו, כי לא מתנו ברעב ובמחסור, כי-אם בחרנו במוות מחיי-עבדות, כאשר קבלנו עלינו מראש. נמהר לבחור לנו מיתה יפה. נרחם על נפשותינו ועל נפשות עוללינו ונשינו בעוד לאל-ידינו לרחם עליהם. הן למות נולדנו ולמות הולדנו את צאצאינו, ומן המוות לא ימלטו אף המאושרים בבני-האדם. אולם חיי חרפה ועבדות ומנת הרואה בקלון אשתו ובניו – כל אלה הרעות לא נגזרו על האדם מבריאתו, ורק ממורך-לב נושאים האנשים את סבל הנוראות האלה, כי סרבו לבחר מות בשעת הכושר. לא ולא! עוד ידינו לא אסורות והן מחזיקות בשלח, תהיינה לנו לישועה הפעם! ומות נמות בטרם נהיה עבדים לשונאינו, ובני-חורין נשאר בעזבנו את ארצות החיים, אנחנו, נשינו ובנינו!
יוסף בן מתתיהו 

למרות שההגות היהודית לא מקבלת את מעשה ההתאבדות אליה הוביל יוסף בן מתתיהו, חשוב מאוד כעם יהודי להבין את מהות דבריו מתוך מקום שמסביר לנו מה עשו אוייבי עם ישראל בעיתו לעם ישראל ופועל יוצא מכך את סיבלותיו של העם היהודי והסיבות להן.

כיהודי, כשאתה שולט על אוכלוסיה, אם זאת אוכלוסיה שהיא מקירבך ואם לאו, אתה חייב לקחת בחשבון את דבריו של יוסף בן מתתיהו כמתוות דרך למה שאסור לך להיות.