שליטת הזכר בטבע..

מחלוקת עוגת השכר במשק ניתן ללמוד שקבוצת זכר האדם  משתכרת שכר גבוה יותר  מקבוצת  נקבות האדם וזאת בכל משבצת שכר, גם זו הנחותה ביותר.
משמע בכל משבצת בה יהיה  הזכר ניתן לו יתרון. ומשכך בכל משבצת בה יהיה זכר האדם גם זו שנחשבת הנחותה ביותר, תתקיים שליטתו של זכר האדם על נקבת האדם .
במקומות בו הוא נמצא עם בני אדם דומים לו הוא יהיה הדמות הסמכותית.
וזה סוג של אספקת סם לזכר האדם שאופי השכר מספק לו את הצורך הזה של הזכר בשליטה, בסמכות. אותה אספקת סם שלמעשה מקיימת בשורה התחתונה את השליטה עליו, את נחיתותו לעומת קבוצת זכר אדם ששולטת עליו באותו אופן בו הוא שולט על נקבת האדם בחלקת האדמה הפרטית שלו.
כמו שהנחיתות שלה מייצרת את עליונותו, כך הנחיתות שלו מייצרת את עליונותם בחלקת האדמה שנקראת ארץ ישראל..  כדור הארץ.. 
מבחינה התפתחותית אבולוציונית זכר האדם לא הגיע לדרגת ההתפתחות- גבר.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.