you tube- 3.

אני לעולם לא מפסיקה לאהוב.
אם אני אוהבת אדם,
אני אוהב אותו לעולם.
יש אנשים שאהבתי,
שמתו לי בדרך.
למרות שהם חיים,
הם מתים.
זה כמו אותו חוף ים
שאהבתי ללכת אליו,
פתאום שינו אותו,
אהבתי את מה שהוא היה,
אני תמיד אוהב את מה שהוא היה.
אני לא אוהבת את מה שהוא נהיה.
אני לא הולכת אליו יותר.

Aaron – Endless Song

שלום לך עצבות- פרנסואה סגאן
בתרגום שלום ציון קינן ונורית גרץ.

"הייתי בת שבע־עשרה בקיץ ההוא, והייתי מאושרת בתכלית…"
"אני מתלבטת אם להכתיר את הרגש הלא־מוכר הזה, שהתוגה והעינוג שבו אינם נותנים לי מנוח, באותו שֵׁם, אותו שם חמור סבר: עצבות. זה רגש מלא כל כך, אנוכי כל כך, שאני מתביישת בו כמעט, ואילו העצבות תמיד נראתה לי מכובדת. עד עתה לא ידעתי עצבות, אלא רק תוגה, חרטה, ולעתים נדירות יותר גם נקיפות מצפון. והנה, היום מצטנף בתוכי משהו ומתקפל כמו משי, משהו מרגיז וענוג, המבדיל ביני לבין האחרים."

Air pocket

לא- מיכלינק'ה.

לא?
לנו לא אומרים לא, הבנת?

לא, לא הבנתי.

לא הבנת?

לא, לא הבנתי.

אחי, תראה לה..

עדיין לא הבנתי.

אז נסביר את זה ככה..הבנת?

לא, לא הבנתי.

אולי ככה תביני יותר טוב…

עדיין לא הבנתי.

אם ככה, אז אנחנו "גומרים" אותך.

וולה? אבל למה?

Les colocs – Dehors novembre – Dehors novembre

רגע.נקודה.רגע.- מיכלינק'ה.

הם חשבו שזה יהיה הרגע.
שהנה הרגע מתקרב ומגיע.
והם חיכו
וחיכו
לרגע.
הם חשבו שהנה,
עכשיו הוא מגיע,
הרגע.
הוא לא הגיע.

אבל משהו כן הגיע.
הגיע רגע אחר.
אחר ממה שהם ציפו לו.

ועכשיו יש שקט.
הם לא מדברים על זה.

Lux Aeterna – Requiem For A Dream
העיוורים- בודלר.
Them ~ Square Room

בחלומי ראיתי סירה,
ועל הסירה היית אתה,
וככה בין קוקטייל לקוקטייל
נפלת לים,
ואז בא כריש ענק,
וטרף אותך!
אחרי שעתיים,
הוא חירבן אותך,
וככה החרא צף על המיים..
עברו יום , עברו יומיים,
וביום השלישי נסחפת לחוף..
ובחוף פסעו אמא וילד,
ואז הילד אמר לאמא שלו,
אמא, תראי! חרא!

Nico_ I Will Be Seven
Chick corea – the wood
Jim Morrison- ghost song

שיר אהבה- מיכלינקה.

תעצמי את העיניים.
תדמייני שקט.
שקט מוחלט.
לא נשמע שום צליל.
שקט.
הקולות מהרחוב נדמו.
הרוח שקטה..
שקט.
דממה.
תספרי עד חמש.
אחת
שתיים
שלוש
ארבע
חמש.
מתוך השקט המוחלט
יופיע עכשיו הצליל הראשון.
הצליל הראשון של שיר האהבה
האחרון.
כמו טיפת גשם הראשונה,
הראשונה לפני המבול הגדול,
הוא יתחיל להתנגן.
וכל טיפה נוספת תוסיף עוד צליל.
ועוד צליל.
ועוד טיפה.
ועוד צליל.
ועוד טיפה.
ועוד צליל.
וגשם ומבול
והגשם מתגבר ומתגבר
וההרים ירוקים
ושמש מפציעה לעיתים
והקשת מופיעה
והטיפות נאגרות
למקווה מיים,
לנחלים,
לאגמים.
וכך גם הצלילים מתחברים
לסימפוניה השלמה
של שיר האהבה האחרון.

והטיפות החלו לרדת.
טיפה
ועוד צליל.
ועוד טיפה
ועוד צליל
וגשם כבד.
ומבול של צלילים
שיורד מלמעלה.
ובאה השמש.
ובאה הקשת.
לאות,
לסימן.
.
Carla Bruni – Tout le monde

סוף חלק שלישי.
חלק רביעי- בקרוב.

שיהיה יום טוב,
מרדיו זמן השלום.
.

Copyright © 2021 . All rights reserved.