מוות…

כשפוגשים את המוות אז יש כמה שניות ספורות שהמושג לחדול חודר לעומק התודעה וההבנה של המשמעות של לחדול. לא להיות יותר. המצב בו אנחנו פוגשים את המוות היא מנקודת התבוננות מתוך מקום החיים שהמושג לחדול הוא נשגב מתודעתיינו מנקודת התבוננותיינו שהיא חיים. האדם לא יכול באמת לפגוש את משמעות החידלון של עצמו בעודו בחיים למרות שהאדם יודע שיחדל הוא לא באמת מפנים תודעה זו. עד שהוא לא מת, זה קורה לאחרים, לא לו עצמו.

Copyright © 2021 . All rights reserved.