להכשיר את השרץ- מיסוד הזנות.

לא מזמן נחקק חוק שאומר שמי שהולך לזונה הוא עובר עברה. שמי שהולך לזונה נחשב שרץ. שזהו חוק מצוין, כי אם לא יהיו שרצים, לא יהיו זונות. זאת אומרת הביקוש יוצר את הזנות. זה כמו ביקוש לכדור נגד כאב גב, אם לא יהיה כאב גב, לא נצטרך וולטרן (-:
המחקרים מוכיחים שזונה לא נהיית סתם זונה. יש לכך רקע מקדים.
נשים שמגיעות לזנות הן נשים שעברו התעללות מינית בילדותן, הן נשים שבאו ממשפחות הרוסות, אלו נשים שנאנסו, אלו נשים מכורות לסמים שזאת הדרך היחידה שהחברה הותירה להן להתפרנס.
נתקלתי רבות באמירה שזהו המקצוע העתיק ביותר בעולם ואין מצב שנצליח למגר את התופעה ואם כך אז הפתרון היחיד הוא למסד את הזנות. כמו עובדי קבלן, אם כבר עבדים אז בואו נמסד את התופעה.. נקבע בחוק תנאי מנימום לעובדי קבלן. החוק שהתיר העסקת עובדים ע"י קבלן הוא אותו חוק כמו חוק מיסוד הזנות. יש מנצל ויש מנוצל.
אנחנו הרי לא רוצים להכנס לג'וב מסטר ולראות במודעת דרושים- דרוש/ה זונה. נכון? מה תעשה אישה שאין לה פרנסה ועוד רגע קט היא מושלכת לרחוב? אוי ואבוי לנו ולמדינת ישראל אם אותה אישה תענה למודעה. אוי ואבוי לנו אם המובטל בעיירת הפיתוח יענה למודעה ואז יבואו גברים ויזיינו אותו בתחת רק כי הוא לא מצא עבודה. זה יכול להיות הבן שלך זאת יכולה להיות הבת שלך, זאת יכולה להיות את. מיסוד הזנות הוא טיפול מצמרת העץ ולא משורשו של העץ.
זנות הוא לא המקצוע העתיק בעולם. רחב הזונה לא הייתה זונה במובן אותו לימדו אותנו מה זאת זונה. רחב הזונה הייתה מתעסקת במזונות. מזון. המקצוע העתיק בעולם הם המקצועות של הבל וקיין בניהם של חווה ואדם. קיין היה איכר  ואילו הבל היה רועה כבשים.

Copyright © 2022 . All rights reserved.