סדר.

.

לא משנה באיזה מצב אתה, תמיד תשמור על סדר. לא משנה באיזה מצב. תשמור על סדר. אם אתה חייב לוותר לעצמך בנקודה כל שהיא, אז אל תסדר את הארון.
.

Copyright © 2022 . All rights reserved.