עלילות נוחי והבאבא..

מעשה שהיה כך היה..
נוחי דנקנר חפצה נפשו בברכה, הלך לבאבא, נתן לבאבא שש מאות אלף שקל, והבאבא נתן לו זכות ראשונים להתפלל בקבר של הבבא של הבאבא.
במחשבה הראשונה הדבר עורר בי התנגדות, אמרתי לעצמי, מיכל זה לא יהודי להתנהג ככה, אצלנו היהודים, כולם שווים בעיני האל, בית המקדש במדבר נבנה כשכל אחד , תוך כדי הקפדה, תורם חצי שקל, לא יותר לא פחות וזה מסמל את יופיה של היהדות. והדוסים עשו מעשה לא יפה שנתנו לדנקנר זכות ראשונים בגלל ששפך שש מאות אלף שקל.
אבל,
במחשבה שניה,
זה מאוד יהודי.
בן גוריון צדק שתורתם תהיה אומנותם, בעושם את מה שהם עשו, בענינו של נוחי דנקנר, עשו הדוסים את תפקידם בעולם, ואנחנו עשינו מצווה גדולה שמימנו אותם כל השנים, ואיפשרנו להם ללמוד במקום לתרום את חלקם במלחמות וזאת למה?

כי ברבות הימים,
בבוא היום.
יחשוב נוחי דנקנר על הענין, והוא יבין, שהיה פה מסר, במעמד זה, הוא קיבל מסר . הדוסים אמנם נתנו לו זכות ראשונים לתפילה, אבל שורה תחתונה הם אמרו לו שהוא אפס. שהם יודעים שזה עשה לו הרגשה טובה, המעמד, גביר העיר! אבל הם גרמו לו לשפוך שש מאות אלף שקל. והוא יבין את המסר. והוא יקום בחצות הלילה, ויקרא את התיקון הכללי.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.