וראה כי טוב…

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0101.htm

אלוהים כשברא את הבריאה היה ככה בורא, הסתכל על מה שברא, אמר סבבה והמשיך לברוא ואחרי כל בריאה מסתכל ורואה כי טוב וממשיך לברוא. עד שהגיע לאדם. ולא אמר כלום. לא ראה כי טוב. אבל במבט כללי כשהסתכל על כל מה שברא ראה כי טוב. וזה סוג של נחמה.

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.