מאב לבן.

תעשה מה שאני אומר לך.

תקשיב ותלמד.
תכה,
תרביץ,
תצעק,
תרמוס ,
בנשותייך.
בדיוק ככה.

תשפיל את נשותייך.
שתדענה את מקומן.

( היא למדה לשתוק כשהוא צועק עליה.

היא כבר יודעת לזהות שזה מתחיל,

היא נכנסת למצב של דום מוחלט.

היא לא אומרת כלום אפילו לא מילה.

מחכה שיירגע, בשתיקה, מחכה- שירגע. )

מעכשיו תתחיל לסמן,
תסמן במפה איפה ואת מי זיינת.
שתזכור,
שלא תשכח.
וזאת המצווה שאנוכי מצווה אותך הלילה הזה,
למען תלמד את בנך אחריך.

מיכל כהן.

Copyright © 2022 . All rights reserved.