סקיטה ג'ועאל…

כל חישוב שנעשה

גדול כקטן
קצר כארוך
יביא אותנו בסוף לתוצאה:
1. אחד.
לא משנה עד כמה נסבך את החישוב
התוצאה תמיד תהיה:
אחד.
אפילו אם נטעה
אפילו ולא..
התוצאה תמיד תהיה:
אחד.
בחישוב הסופי והמוחלט
התוצאה תמיד תהיה:
אחד.
בסופו של דבר הכל שווה:
אחד.
1.

כל דבר שניצור
כל דבר שנייצר
כל דבר שנחשוב
כל דבר שנאמר
כל דבר שנחלום
כל דבר שנעשה
בבסיסו בא ממקום:
אחד.

ממקום שיצר, ממקום שסיפק, את חומר הגלם לכל זה:

אלוהים.

"
ויהי, נעם אדני אלהינו–    עלינו:
ומעשה ידינו, כוננה עלינו;    ומעשה ידינו, כוננהו.

"
תהלים .

Copyright © 2021 . All rights reserved.