הסערה.

ועכשיו,
השקט של אחרי הסערה.

השקט של לפני הסערה.

כי עוד מעט היא תבוא,
הסערה הגדולה.

והיא תבוא.
והיא תכה.
והיא תקיא.
והיא תרמוס,
את כל מה שהיה צריך
לרמוס
ולא נרמס.
את כל מה שהיה צריך
להכות
ולא הוקא.

שבו בשקט,
הנה היא באה,
אל תעשו תנועה.
שבו בשקט.
תנו לה לעבוד.

תנו לה,
לסערה,
לעשות.
את כל מה שלא עשיתם.
את כל מה שפחדתם לעשות.

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.