בעיא..

 

או- קטעים… 

.

— נו ישמעאל.. מה אתה אומר על הצעתו של לינדנשראוס לאסור על מנהיגים או נושאי תפקידים ציבוריים להפגש עם בעלי הון ביחידות?

– בעיה…

— נכון..

– כי תחשבי על כך מיכל, מר אהוד ברק יורד במעלית?

— יורד..

– יפגוש ביחידות שכן בעל הון במעלית?

— יפגוש…

– בנימין נתניהו, מכסח את הדשא בחצר בקיסריה?

— מכסח..

– מעבר לגדר תפגוש עינו בבעל ההון השכן..?

— תפגוש..

– ילדו של מר נתניהו יש לו חברים מהשכונה בקיסריה..?

— יש לו

– ביום ההולדת של הבן של נתניהו שתיגמר המסיבה יבוא האבא בעל ההון לאסוף את ילדו מהמסיבה בבית נתניהו?

— יבוא..

– יפגוש מר נתניהו את בעל ההון?

— יפגוש.. ושלא לדבר על טיולי כיתה… אתה יודע מינגלינג בין ההורים…

– אז איך בדיוק מתכוון מר לינדנשטראוס לאכוף את החוק?

מיכל כהן + ישמעאל הלוי.

 

 

 

 

Copyright © 2022 . All rights reserved.