רגשות.

michal cohen 08.04.2010

 

-אתה שומע ישמעאל…
–שומע..

באיזשהו שלב הן,
המכונות,
התחילו לרצות את הרגשות.
היו להן רגשות,
סוג של.
אבל לא את אותן הרגשות.
הן החלו להשתמש באותן מילים.
באותם דימויים.
באותם תאורים.
הן החלו לעשות את אותן תנועות.
הלכו אותו דבר.
רקדו באותו קצב.
זה עבד באיזשהו אופן,
אבל לא ממש.
הייתה את הלהבה.
היה הניצוץ.
אבל לא התניע.
— וולה?
– וולה.

מיכל כהן+ישמעאל הלוי.
 

Copyright © 2022 . All rights reserved.