לא.

"

no
לא
la
נייט
no
לא
la
נייט

לא?
לנו לא אומרים לא, הבנת?

לא, לא הבנתי.

לא הבנת?

לא, לא הבנתי.

אחי, תראה לה..

עדיין לא הבנתי.

אז נסביר את זה ככה..הבנת?

לא, לא הבנתי.

אולי ככה תביני יותר טוב…

עדיין לא הבנתי.

אם ככה, אז אנחנו "גומרים" אותך.

וולה? אבל למה?

"

מיכל כהן.
 

 

Copyright © 2022 . All rights reserved.