מגדל אפי…

 

 

— ישמעאל!
– שומע!
— אל תשאל איזה קטעים !
– מה קרה?
— אלוהים בא אלי בלילה ואמר לי מיכל, אני מצווה עלייך מעתה והלאה לחטט באף הרבה! ולהוציא את כל הפסולת לנקות הייטב הייטב את האף ובכלל כל מי שאת פוגשת , תגידי לו את המסר, שאני ציוויתי לנקות טוב טוב את האף! להוציא את כל הנזלת! הקשה והרכה, להוציא הכל החוצה מהאף! אמרתי לו אלוהים, אני לא מבינה….אבל תדע, שאני תמיד מחטטת באף! אני מבקש ממך לחטט עוד יותר באף… ותגידי לכל מי שאת פוגשת לחטט והרבה ולהקפיד בחיטוט ולהוציא את כל "החרא" החוצה מהאף , כמו שעושים ביעור חמץ בפסח. לנקות את האף! ולהקפיד מאוד בדבר!!! אמרתי לו אלוהים מה אתה מתעקש כל כך על האף וניקויו… אז מה הוא אומר לי?
– מה הוא אמר לך?
— איפה יושבת קריית הממשלה? אז אמרתי לו בקפלן 44 , אז הוא אומר לי, איך קוראים למגדל הזה שיושבת בו קריית הממשלה בקפלן 44 ? אז אמרתי לו מגדל אפי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– קטעים…. אז מה עכשיו נחטט באף הרבה?
— אנחנו כל הזמן מחטטים באף ישמעאל, מעתה והלאה נצטרך להקפיד יותר בחיטוט ולהפיץ את הבשורה לעם ישראל! לא להשאיר פרור חמץ הוא אמר….

מיכל כהן  + ישמעאל הלוי.