אז אמרתי לו, מה אמרתי לו, והוא אמר לי…

בלילה בא אלי אלוהים
ואמר לי
הרגתי את השריף,
עכשיו צריך להרוג את הדפטי
ואני רוצה שאת תעשי את זה.
אמרתי לו,
אלוהים,
אבל אמרת,
מה אמרתי? שאל אלוהים.
אמרת לא תרצח, אמרתי לו.
אני אמרתי את זה?
כן, איפשהו בספר במדבר, אלוהים,
ככה אמרתי לו.
אמרתי לא תרצח, לא אמרתי לא תרצחי.
ככה הוא אמר לי.
אני לא מסוגלת אלוהים, אמרתי לו.
טוב, הוא אמר לי..
אני אעשה את העבודה השחורה..
תמיד דופקים ת'שחורים,
הוא אמר..

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.