שידור פירסומות ולא מצוקה…

תראה בעת הזאת שהעם צמוד למוסרות, המפרסמים דופקים בוחטות כמו שאומרים.

יש יש לעסקים כסף לפרסם, ברור שאין צורך לעזור להם.

אם יש להם בעיה כלכלית אז שיפסיקו לפרסם.

לא ייתכן שהמדינה תממן להם את הפירסומות שהם משדרים במוסרות בעת הזאת.

הם משדרים פירסומות, הם לא משדרים מצוקה.

.