שבירת הקסם- שלושים ושלוש.

ברור לכל שאם אתה שוכב על אותו מזרן עם זכר או נקבה זה לא אומר שאתה עושה עימם משכב מיני. לא כל משכב הוא משכב מיני, בדיוק כמו שהילדה שלך או הילד שלך פוחדים בלילה ושוכבים איתך ועם אשתך במיטה, זה לא אומר שאתה מקיים משכב עם ילדיך במשמעות של גילוי עריות. אם תשלח את האשרה שלך, בעולת הבעל, להפיל איש בדרך של משכב עמה על אותה מיטה או על כל סוג של יצוע וללא משכב מיני, בהאשמתך את האיש באשמת משכב עם בעולת בעל תקלל את עצמך גם בחטא של גילוי עריות עם ילדיך, אחיך, ומשכב זכר עם חבריך.

תזכור, שלעיתים מערכת האמונות שלך אינן במערכת האמונות שלנו, כשאתה מאשים, זה לא אומר שאנחנו אשמים. ואם תאשים רק תפיל את עצמך. זאת אחת הסיבות שאנשים נהיים חרדים, כי אם אתה מקפיד בדבר אתה למעשה מקפיד על עצמך. כך שאתה מתחיל לקיים על עצמך איסורים שאין צורך לקיים אותם. תזכור שלהוציא את הצואה מהגוף נדרש  יותר מאמץ גופני מלחתוך נייר ניגוב צואה. יש מצב שאתה תעשה הלכה לא לעשות צואה בשבת או שתחלק למאמיניך כדורים משלשלים לפני השבת.

Copyright © 2022 . All rights reserved.