שבועת טירונות.

שבועת טירונות:
“הנני נשבע (ת) ומתחייב (ת) בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל.” באדיבות וויקיפדיא.
אני הייתי מוציאה את זה:
“הנני נשבע (ת) ומתחייב (ת) בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים”
השלטונות לא יכולים להיות מוסמכים כשהם קובעים חוק שמתיר העסקה באמצעות קבלן כח אדם שפוגעים בעם היהודי והגר התושב עימנו
לא נשבעים אמונים למדינה שפועלת למען טייקונים שעושקים את העם היהודי והגר התושב עימנו. לא נשבעים לציית למפקדים שהופכים בסופו של לבעלי חברות הסוחרים בבני אדם ולפועלי אוון של טייקונים.

משפחת גלבוע.

צריך להוציא את המדינה (המדינה אינה מדינת ישראל, אין חוק יסוד שהמדינה יהודיה) ואת הציות למפקדים מהשבועה ולהכניס לשבועה, שבועה לציות לחוקי בורא עולם ונאמנות לעם היהודי.

צבא מעמדות.

 

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.