רדיו זמן השלום- תוכנית חודש רביעי חלק ראשון – שמואל- היחידה השלמה.

דבר התוכנית- שרים ונוגנים:

רדיו זמן השלום- שמואל- פרק ראשון ושני.

התחלתי לערוך את ספר שמואל לפרשות.

רדיו זמן השלום- שמואל- פרק שלישי.

 

Copyright © 2022 . All rights reserved.