קלמן כצנלסון.

"בשנת 1964 חולל כצנלסון סערה ציבורית ותקשורתית בישראל, שההדים שעוררה הגיעו גם לכנסת, לראש הממשלה ולבית המשפט. היה זה עת הוציא לאור את ספרו "המהפכה האשכנזית", בהוצאת "אנך", שהייתה הוצאתו הפרטית של כצנלסון שהוציאה לאור רק את ספריו, במימונו העצמי. בספר הביע כצנלסון בגלוי השקפה גזענית, שהיוותה דעה חריגה וקיצונית ועמדה בסתירה לאתוס של מיזוג הגלויות של שנות המדינה הראשונות. התזה של כצנלסון בספר זה הייתה כי בישראל שוכנים שני עמים נפרדים, "האשכנזים" ו"הספרדים", כאשר האשכנזים הם העליונים והספרדים נחותים. לדבריו, האשכנזים הם היהודים האמיתיים, והשפה שהמדינה צריכה לאמץ היא היא שפתם, היידיש, שעל הספרדים ללמוד אותה כדי להתעלות." וויקיפדיא.

"לשאלת המראיין מה יקרה אם בנו או בתו ירצו להתחתן עם יוצאי ארצות האסלאם, השיב: "ישנם ספרדים, שמותר להתחתן בם. אלה הם ה'לאדינו', הספרדים האירופיים, כמו הבולגרים, היוונים. וגם העילית של הספרדים-המזרחיים… אבל עם האחרים?… מה פתאום?! זה ברמה שלהם? אתה חושב, שאהבה היא לגמרי עיוורת?"‏[4] לדברי המראיין כי "הרי בכל אופן חיים "שני העמים" במדינה אחת וקשורים קשרי-מסחר, לימודים, נשואין", הגיב: שיפסיקו ללמד אותם תנ"ך ועברית. זו שפה מלאכותית! שפה דלה! צריך ללמד את בני העם הספרדי יידיש. יידיש זו שפת-עולם! זו שפת-תרבות!".‏" וויקיפדיא.

זה ברור לכולנו שמה שאמר קלמן כצנלסון חשבו בלב הרבה מאוד מבני עדתו..

גולדה מאיר שאמרה שאנחנו לא נחמדים.. אמרה את מה שחשבו הרבה מבני עדתה בלב..

וזאת למה. כי יש את השורה התחתונה:

סלאח שבתי 1.

"הנושא הגיע גם אל היועץ המשפטי לממשלה משה בן זאב, שהחליט בדצמבר 1964 לא להעמיד את כצנלסון לדין, אם כי מבחינה משפטית ראה כי יש יסוד להאשימו בעבירה על-פי הדין שחל אז,פקודת החוק הפלילי, 1936. על החלטת היועץ המשפטי הודיע לכנסת שר המשפטים ד"ר דב יוסף, שאמר כי הספר נתקבל על ידי כל החוגים בישראל "תוך יחס של בוז גלוי ודחיה מוחלטת של הרעיונות המובעים בו. דבר זה בא לידי ביטוי בהצהרותיהם של ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת ובמאמרים שפורסמו בעתונים. לפיכך… מצא היועץ המשפטי, כי מוטב להימנע מהעמדתו של ק. כצנלסון לדין, מאחר ש"הבירור המשפטי היה גורם לליבוי יצרים ולחיטוט מחדש בעניין נואל זה" . וויקיפדיא.

ליבוי יצרים של מי? אני בטוחה שהמזרחים היו מאוד שמחים אם היו מעמידים את קלמן כצנלסון לדין.

בימנו אנו תופעת קלמן כצנלסון גדלה והעצימה עד כדי כך שבני עמו של קלמן כצנלסון שמו בדף הפייסבוק שלהם שהם שארלי הבדו. יענו בני דת האשכנז השתלבה עם הגזענות גלובלית.

 

איזו סיבה תמצאו לא להכניס את אולמרט לכלא.

עבריינים קלאסים.

.

Write a Comment

Copyright © 2022 . All rights reserved.