עלי הגיון.

.

גלעד (מנשה) ארדן חושב שהמתיחות בגבול עם עזה תוביל למלחמה.

אגב,

גם לפני הבחירות הקודמות היתה מלחמה.

מלחמה משמשת כתעמולת בחירות.

.

Copyright © 2020 . All rights reserved.