סדר עולמי חדש- זה הישן חדש חדש…

סדר עולמי חדש…

בשביל הסדר-

כהן שהתחתן עם אשה לא בתולה או גרושה מישראל וגם שלא מישראל, השחית זרעו. ילדיו אינם כהנים.

*ישראל, יהודי שהתחתן עם אשה שאינה מישראל ואינה בתולה, ילדיו אינם ישראל. אינם יהודים.

*אשה יהודיה שהתחתנה עם אדם שאינו יהודי, ילדיה אינם יהודים וגם היא בחוץ.

בת כהן גרושה שאין לה זרע, חוזרת לבית אביה כנעוריה.

בת כהן שהתחתנה עם אדם שאינו כהן, ילדיה לא נחשבים כהנים וזרים לכהנים.

בת כהן גרושה שיש לה זרע מבעלה (ילדים), לא חוזרת לבית אביה כנעוריה. גם היא נחשבת זרה לכהנים.  לצורך הענין כנלמד מפרשת קורח גם לוי לא יכול לשבת במקומות כהונה. היא חוזרת לשבט, אך לא למקומות הכהונה של שבט הלוי. וזאת בעת שיש את מלאכת הכהן, עת שיש בית מקדש.

אלמנת כהן יכולה להתחתן עם כהן, בדיוק כמו רות שהיתה אלמנה מבן שבט יהודה ומשכך יכלה לבחור שלא לחזור לבית אביה ולהתחתן בשנית עם בן שבט יהודה.

*על פי דבר תורה גם את הישראלי שהתחתן עם אשה שלא מישראל ושאינה בתולה, וגם את הישראלית שהתחתנה עם אדם שאינו מישראל, יש לגרש מקרב ישראל. הם וילדיהם- בחוץ.

כהנים. מי הוא יהודי, מי היא יהודיה.

לא ניתן למלא את הילדים שלך, גם נפשות של חילי מילואים שמתו לא ימלאו את הילדים הלא יהודים שלך. 

לא נחיה בכם כל נשמה.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.