משכב זכר- המשך.

משכב זכר...

(אם מדברים על ישבנים..ויינון מגל. שהתייחס באופן מיני לישבן של עובדת תחת מרותו. ישבן אינו אבר מין. כמובן שביחסי אישות כל איבר בגוף האדם הוא איבר שניתן להתייחס אליו באופן מיני. כמו חיבוק, יש חיבוקים שהם מיניים ויש חיבוק שהם לא מיניים. גם ליטוף או נגיעה ביד יכולה להיות מינית.. כמו נשיקה, יש נשיקה מינית ויש נשיקה שאינה מינית. די מעניין שבתקופה המודרנית הפך הישבן לאיבר מין בפני עצמו כאבר מקביל לכוס וזין… גם ביחסי אישות בין זכר לנקבה, לעיתים הזכר מחדיר את אבר מינו לפי הטבעת באחוריים של אשתו השאלה הנשאלת היא, האם דין מוות חל גם על משכב מסוג זה. לכן אומר שוב- ברוך שעשני אשה. ברוך שלקח ממני את התשוקה לזכר).

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.