מצלעו.

.

תראה,

האשה נוצרה מצלעו של האיש והאיש משה באשה. וזה חוק ראשון לכל בני האדם.

כשאשה מתחתנת היא הולכת עם העם של בעלה. ילדיה כדת בעלה.

זרע עשו לא היה ארבע מאות שנה בעבדות מצרים, עשו לא שוחרר ממצרים, עשו לא קיבל את התורה.

ומשכך,

משפחה שראשה אינו יהודי אינה יכולה לחגוג את חג הפסח.

תראה,

לי יש משפחה שהלכה בשואה. לאחר אלפיים שנות גלות העם היהודי לא ישלם את מחיר השנאה שהערב רב מקימים עליו בכל דור ודור.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.