מכתבים שלא נשלחו לעתונות ולחברי הפרלמנט- הפרטת הסיוע לאזרחים משלמים מיסים לביטוח לאומי.

.

Copyright © 2020 . All rights reserved.