מכתבים שלא נשלחו לעתונות ולחברי הפרלמנט- הפרטת הסיוע לאזרחים משלמים מיסים לביטוח לאומי.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.