מכתבים לעתונאות בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל.

בשנה זאת המכתבים לעתונאים וחברי PARLAMENT והאקדמיא ללשון, נשלחו וישלחו באותו משלוח ולכן עמוד אחד לכל האנשים שאני שולחת להם מכתבים.

הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה.

פסל ותמונה.

.


 

.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.