מי יתאבל עליך אם תמות מחר- שיר חדש מאת העלמה מיכל כהן- seconed SKITZA…

השוס אצלך שיש מי שיש שיכול על פי דבר תורה להתאבל עליך- אם תמות מחר.

משפחת אביך.

אביך, ובני אביך.

גם הסבתא שלך מצד אביך יכולה להתאבל עליך- אם תמות מחר.

וזה השוס.

שרק אלה יוכלו להתאבל עליך.

אמא שלך כבר לא יכולה להתאבל עליך

גם אם אימך כבר לא יכולה להתאבל עליך.

אם תמות מחר.

בוא נחשוב יחדיו.

איפה יעשו את האבל. באיזה בית “ישבו עליך” .

ומה אבא שלך יספר עליך..

על ימיך בגן.. בית ספר. צבא..  החברה הראשונה שלך שהם לא יודעים עליה… הטיול הראשון שלא עשיתם יחד.. על המכות שהוא לא נתן לשכן אחרי שהוא הרביץ לך..

מה אבא שלך יספר עליך, איך אביך יספיד אותך אם תמות מחר.

ומה הסבתא שלך תספר עליך.. על החגים שלא חגגתם יחד… על השבתות שלא התארחת אצלה… – אם תמות מחר.

והמנחמים,

מי יהיו המנחמים שיבואו לנחם  את המשפחה שלך.

האם המשפחה שלך תבקש נחמה- אם תמות מחר.

ושנצחק..

אני ואתה יודעים שנחמת משפחתך תהיה הירושה שלך- אם תמות מחר.

*יש מצב שהשנה המשפחה שלך הזמינה אותך לחג.

Copyright © 2021 . All rights reserved.