“מופע הקולנוע של רוקי..”…

כשמוזס ירד במקום משה מההר:

סמ גד

וככה בשביל ה”דחקה”..

01012009

ומשכך המחשבות של אם בישראל מייצרות מחשבה כזאת אודות ראש העיר חולון,

רוקי

ייצור גלמים סטייל רוקי מתוצרת פרנקנשטיין אתם יודעים…

(קרל נטר מקים מקווה ישראל ידוע בהיותו בונה חופשי. כ”צ ב”מקלדת”= f”m  free mason. חתן סטייל ביאליק בשיר השיטה, הוא גם אבא ארך רגליים\אב הגלמים הספורים\הבעל זבוב). 

פרנקנשטיין

 . . . . . . . . . . . .  

Copyright © 2021 . All rights reserved.