לב.

אחת הטענות שלי היא שלא ניתן לספור באמצעות אותיות, לא ניתן ליחס לאות מספר.

בתורה שלנו הספירה נעשית ע"י מספרים כפי שאנו מכירים אותם חודש ראשון חודש שביעי, עשירי לחודש התורה לא אומרת טו לחודש, התורה אומרת חמישה עשר לחודש השביעי.

באיזשהו שלב מישהו קבע שא' זה 1 ב' זה 2 ג' זה 3 וכו'. אין סימוכין לכך בתורה שהיא מקור השפה העברית.

מבחינה הגיונית ב' צריך להיות אחד כי התורה נפתחת באות ב' לגבי שאר האותיות לא ניתן לדעת לפי התורה.

כתר ארם צובא שהוא מספרי התורה העתיקים ביותר שנמצאים ברשותנו, גם הוא לא ממספר את התורה באותיות, לא בפסוקים ולא בפרקים. יש הערות בצד אך זה לא מספור.

בפרשת וזאת הברכה בכתר ארם צובא ניתן לראות את האות ט' בהתחלה, אך עושה רושם שאין לאות משמעות מספרית כי אין המשכיות ובפרשת וזאת הברכה בתורה בגירסא המודרנית כמו שאומרים, הפסוק הפותח את הפרשה מוספר באות א'.

מה שאני אומרת בשורה התחתונה – שאתה לא יכול לקבוע שלב זה 32.

יען כי,

בורא עולם אמר שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ולא 26 או 8 בצימצום כספורותייך.

יותר נכון לעם היהודי לקבוע תאריך במספרים ולא באותיות. כך התורה עושה.

דעתי מספור באותיות זה מעשה שטן.

נומרולוגיא זאת תורה זרה.

ואני אומר זאת שוב, אין אדם בעולם הזה שיודע את התאריך המדויק והיום המדיק לפי ספירת הבריאה , הספירה היחידה שיש בה מן האמת היא לפי הירח בו אתה יכול לדעת מה הראשון לחודש וכן הלאה.. אין לך יכולת לדעת את היום המדויק ואין לך יכולת לדעת את השנה המדויקת לפי ספירת הבריאה. אין לך התאמה עם ספירת הבריאה, אין לך סימטרי עם ספירת הבריאה. ומשכך לספר היצירה אין ערך ממשי. כל מה שאתה מצליח ליצור באמצעות ספורות זה בגלל שבורא עולם מתיר לך לעשות זאת. הספירה שנקבעה יכולה למדוד פערי זמן מתחילת הספירה שאתה מכיר ועד היום. לא יותר מזה..

אין לספירה זו ערך יצירה בדיבור כפי שנדרש ממשה רבנו שבזמנו ידעו את הזמן לפי יציאת מצרים שהיתה נקודת פתיחה שגם אותה אין לך יכולת למדוד…

מה שאתה כן יכול לדעת על משמעות החלת הספירה לפי יציאת מצרים שפסח, חודש האביב, הוא ראש השנה ולא החג שחגגת שלשום. זה גם כתוב בתורה שלנו, לא ניתן להתווכח עם העניין. למועד הראשון בחודש השביעי אין שם, לא כתוב שהמועד הראשון בחודש השביעי הוא ראש השנה. לעומתו המועד השני  בחודש השביעי שלו ניתן שם- יום כיפורים, ולמועד השלישי  שגם לו ניתן שם- חג סוכות. ושוב, את פרשת בראשית צריך לקרוא בפסח. לדעתי, יציאת מצרים משולה למעשה בראשית.

ארם צובא

מה שאני אומרת לך הובר זה דבר כזה,

ברור לי ולך שכל מה שבנית עד כה הסתמך על שיטת ספורות. ברור לי ולך שבעת הזו יש לך ספק גדול בשיטה שמיספרת את אנשי העיר וזאת לנוכח ההגיון בדברי.

משמע,

כל מה שבנית שנסמך על שיטה זו לא יוכל לספק לך את החוזקה שאתה מבקש לך ולאנשיך וכמובן שלא תוכל לבנות את העיר מחדש על סמך שיטה זו של ספורות.

לכן,

מגדל בבל אותו בנית- נהרס. בדרך היחידה שניתן להורסו- ע"י הריסת השפה. אין לספורות שלך ושל אנשייך ערך שמשמעותו כח רוחני שמייצר יתרון חומרי לך ולאנשיך והחלשה של האנשים שאינם נמנים עם אנשיך שספורותיהם הועברו (roll) לאנשיך וזאת באופן רטרואקטיבי כמו שאומרים.. כל מה שבנית- נפל. אתה לא יכול ליצר את היתרון שלך ושל אנשיך באמצעות הספירה שספרת.

.

Write a Comment

Copyright © 2021 . All rights reserved.