יש מזרחי ויש מזרחי- מכתב שלא נשלח לעתונות ולחברי פרלמנט בגלל תקלה.

שלום,
 

תראה,

אשה שאבא של הסבא שלה מת בשואה, מבזה את עצמה וזכרון משפחתה שנכחדה כשהיא מתעקשת להגדיר עצמה כפולנית.

אני טוענת שהיא עושה זאת רק כי היא יודעת שהבדלה זאת שהיא מבדילה עצמה מיהודים מזכה אותה בזכויות יתר ומצב כלכלי טוב יותר משל יהודים. להזכירכם המקור של כל היהודים הוא במזרח התיכון.

יש התכנות שאנשים מהישיבה של מוטי אלון ודרוקמן גיירו כוזרים עוד בארופה ויש כאלה שהייתה להם עזות מצח לכנות עצמם בשם כהן או לוי.

אני טוענת שדרוקמן ומוטי אלון מגיירים את בני עשו/ מלכות אדום כדי לתת להם את הבכורה וברכה.

ואני אומרת למר מוטי אלון ודרוקמן, אתם לא קדוש ישראל ויוצרו.

אני טוענת שנעשה גיור למטרה כזאת בארופה. ומתוך המקום בא עשו על האלטלנה לנסות להחזיר לעצמו את הבכורה והברכה.

הגיור למעשה שם את האדם הלא יהודי כגר עמנו כתושב עמנו, אך ללא זכויות הבכורה והברכה.

להזכירכם יש חובה לימול את הגר, אך הדבר לא עושה ממנו יהודי עם זכויות ירושת הארץ.

אני טוענת ששרון יצחק תשובה, שם לעצמו את השם שרון וזאת יען כי הוא נושא משך זרע של מלך לשרון אחד שהרג יהושע.

מלך לשרון אחד הוא מלך כנעני.

הכנענים ידועים ככלבים של עשו הוא EDOM, הם מלכות רומי הם מלכות החזיר.

וכמו כל כלב שזורקים לו מקל, שרון יצחק תשובה בתחפושת יהודי מבקש להשיב לעשו את הברכות ומשכך להעביר את אוצרות ארץ זבת החלב והדבש שבורא עולם הוריש ליעקב וליהודה בכורו. בסופו של יום אמור שרון יצחק תשובה להעביר לאדום.

להזכירכם עשו התחתן נשים כנעניות, והוליד מהן ילדים. יצחק היה אביו של עשו ומשכך גם מאבותיו של חלק ממשך כנען, כך שאין להתפלא שגם הכנענים מכנים את ילדיהם בשם יצחק.

יש מזרחי ויש מזרחי- שבירת קסם.

נכתב על ידי העלמה מיכל כהן.

Copyright © 2021 . All rights reserved.