יואב גלנט.

"משרד הבינוי הוא המשרד האחראי על תחום הבנייה והדיור בישראל, כמו גם על יצירת תנאים שיאפשרו למשקי הבית בה אפשרות סבירה לדיור. בין השאר, המשרד מעודד הגברת הבנייה למגורים, אכיפת תקני בנייה, שיקום שכונות ותיקות והתחדשות עירונית.

המשרד הוקם בשנת 1961, ובמשך השנים פוצל ושמו שונה מספר פעמים בין משרד הבינוי והשיכון לבין משרד השיכון. בשנת 2014 הוסב שמו לשם משרד הבינוי‏[1]." וויקיפדיא.

ידוע לכולנו ששר האוצר כחלון אינו יכול  לטפל בענייני הגז כמו שציפו ממנו בוחריו לטפל בגז כמו שטיפל בסלולר.

זה סוג של לעג שמינו אדם לשר אוצר שמנוע לטפל בסוגיא הכלכלית החשובה ביותר בישראל.

עושה רושם שזה הסטייל של מפלגתו של כחלון.

יודעי דבר יסכימו עימי שהמינוי של גלנט לשר הבינוי הוא אותו לעג של מינוי כחלון לשר אוצר.

אדם עם ערכי מוסר כשל גלנט אינו ראוי להיות שר בינוי בישראל.

"ב-27 בינואר פרסם מבקר המדינה את תמצית ממצאי בדיקתו‏[33], לפיהם פלש גלנט לשטח ציבורי, אף על פי שהובהר לו שעליו לפנות את השטח הוא לא פינה את השטח במשך ארבע שנים. המבקר קבע שגלנט "עשה שימוש חורג בשטח הציבורי הפתוח הסמוך לביתו המיועד לכלל לצורך מעבר רק לכלי רכבו… השימוש החורג נמשך שנים ארוכות". בנוסף, קבע המבקר שגלנט חתם על תצהירים כוזבים בנוגע לעיבוד החלקה שפלש אליה ולשביל שסלל בשטח הציבורי.

ב-1 בפברואר הגיש היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין חוות דעת לפיה עולה תמונה כללית של "אדם העושה במקרים לא מעטים דין לעצמו תוך קביעת עובדות בשטח, עובדות לגביהן בחלק מהמקרים מתקבל אישור בדיעבד תוך הסתייעות בגורמים בכירים שונים לצורך כך"‏[34]. בתשובה לבג"ץ כתב וינשטיין כי "הנתונים הקיימים באשר להתנהלותו של האלוף יואב גלנט, מעלים קשיים משפטיים משמעותיים באשר לסבירות ההחלטה למנותו לרמטכ"ל" וכי "ספק אם ראוי מבחינה ערכית להותיר בעינה את ההחלטה בדבר המינוי". בעקבות כך הודיעו ברק ונתניהו על ביטול המינוי‏[35]." וויקיפדיא.

עושה רושם שהחבורה של כחלון החבר של מיימון השותף של דלק- די פועלת בערכי המוסר של שרון יצחק תשובה, עיין ערך פינוי תושבי גבעת עמל, שהוגדרו פולשים למרות שהגיעו לשם לפני קום המדינה. ואת הפולש יואב גלנט, מינו לשר בינוי אותו משרד שיכון שזנח את תושבי גבעת עמל, שהיה להם סליק בבית לפני קום המדינה…

תשובה אפס

"בינואר 2015, במהלך מערכת הבחירות לכנסת העשרים, הצטרף גלנט למפלגת כולנו בראשות משה כחלון והוא הוצב במקום השני ברשימה לקראת הבחירות לכנסת‏[41]. בממשלת ישראל ה-34מונה לשר הבינוי." וויקיפדיא.

 

.

Write a Comment

Copyright © 2022 . All rights reserved.